Coachning

Coachning

Vad innebär coachning?

Sluta äta godis?

Börja borsta tänderna?

Få mer rutin i träningen?

Byta jobb?

Svaren hittar vi tillsammans. Du sitter inne med kunskapen och jag ställer frågorna.

 

Vad innebär NÖHRA?

En modell för att sortera ut din nuvarande situation.

N-Nuläget

Ö-Önskade läget

H-Hinder

R-Resurser

A-Agera

Jag väljer att lyfta fram denna modell eftersom jag finner den väldigt konkret och användbar

Ordet coach har utvecklats från ungerskan och betydde från början vagn och kusk. Alltså någon som transporterar en person från en plats till en annan. Detta är en bra metafor för vad coachning innebär.

 

Coachning, integrativ coach, PT på väg, Karlstad

Min utbildning:

Under 20 dagar har jag genomgått en utbildning via Molkom folkhögskola i samarbete med Utveckla ledare AB.

Jag har bland annat fått lära mig coachningens fem olika nycklar:

Lyssna

Fråga

Sortera

Utmana

Återkoppla

Andra tekniker jag har lärt mig är bland annat NÖRHA